top of page
Oil-barral.png

Giao dịch năng lượng

Thị trường năng lượng có tính thanh khoản cao và giá cả nhạy cảm với các tin tức và điều kiện thị trường, tạo ra nhiều cơ hội. Dầu thô là mặt hàng vật chất được giao dịch phổ biến nhất trên thế giới và các sản phẩm năng lượng được coi là cơ hội tuyệt vời để đa dạng hóa danh mục đầu tư giao dịch.

Asset 15.png
Cần thiết để
nền kinh tế toàn cầu
Asset 56.png
Nhu cầu toàn cầu
và cung ứng
Asset 57.png
Bị ảnh hưởng bởi các sự kiện toàn cầu

Mở tài khoản giao dịch năng lượng với Kaifin

Asset 12_edited.png
benefit.png

Tại sao nên giao dịch dầu và năng lượng?

Hầu hết mọi thứ trên thế giới đều cần dầu theo cách này hay cách khác để có thể vận hành: ô tô, máy bay, nhà máy, hệ thống sưởi, và nhiều thứ khác. Bạn có thể suy đoán về biến động giá của những mặt hàng phổ biến này một cách thoải mái ngay tại nhà của mình.

  • Biến động giá độc đáo của những mặt hàng này tạo ra cơ hội sinh lời.

  • Có thể đầu tư lớn thông qua đòn bẩy.

  • Báo cáo hàng tồn kho là một chỉ số tuyệt vời cho biến động giá.

  • Giao dịch đơn giản hơn so với nhiều loại tài sản khác.

  • Dầu là một tài sản không thể thay thế và luôn tồn tại nhu cầu.

  • Nhà giao dịch không bao giờ có thể mất nhiều hơn số tiền họ đầu tư.

Asset 55.png
Asset 52.png
Asset 53.png
Asset 1-100.jpg

Mở tài khoản giao dịch năng lượng với Kaifin

Bắt đầu giao dịch thị trường năng lượng chỉ với một vài bước đơn giản

Đăng ký

Xác minh

Nạp tiền

Giao dịch

Asset 3.png
bottom of page